Renax Biomedical Technology Co., Ltd.
Endereço: No. 10, Rd. Fang-Dong, Fang-Yuan Township, Changhua County, 52862, Taiwan
Tel: +886-4-8931255
Fax: +886-4-8933648
Italian, Italiano